USDTRY
USDTRY-4

We are on the last trading day of a critical week. In a week when Central Banks’ decisions were effective, the USDTRY rate limited its reactions to 14.52 and managed to stay above the 89-period exponential moving average, which we take as a basis, and highlighted the continuation of the positive expectation. This thought strengthens the issue of keeping a possible pricing behavior on the agenda towards the psychological 15.00 level in the new period.

Considering the short-term USDTRY rate, the 14.45 region with the 89-period exponential moving average is important, but the exchange rate may want to continue its trend in the relevant region. With this in mind, rises to 14.82 and 14.91 levels, especially 14.75 can be observed. In particular, the continuation of the course above 14.82 may pave the way for a new expectation towards the psychological 15.00 level. Otherwise, pressure towards the 89-period exponential moving average can be observed. In such a reaction idea, although the intermediate supports before the average are recorded as 14.68 and 14.58, it should not be forgotten that the main expectation is positive above the current average.

In summary: The USDTRY pair may want to continue the positive trend view above the 89-period exponential moving average.

Highlight of the Day(s): 14.45 and 14.82

 

USDTRY
USDTRY
USDTRY-4

Kritik bir haftanın son işlem günündeyiz. Merkez Bankaları kararlarının etkili olduğu bir haftada USDTRY kuru gerçekleştirdiği tepkilerini 14,52 ile sınırlandırdı ve baz aldığımız 89 periyotlu üssel hareketli ortalama 14,45 üzerinde kalmayı başararak pozitif beklentinin devamına yönelik düşünceyi ön plana çıkarttı. Bu düşünce, kurun yeni dönemde psikolojik 15,00 seviyesine doğru olası bir fiyatlama davranışını gündemde tutma hususunu güçlendirmektedir.

Kısa vadeli olarak USDTRY kurunu değerlendirdiğimizde, 89 periyotlu üssel hareketli ortalamanın yer aldığı 14,45 bölgesi önemli olmakla birlikte kur ilgili bölge üzerinde trend görünümüne devam etmek isteyebilir. Bu düşünce ile 14,75 başta olmak üzere 14,82 ve 14,91 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Özellikle 14,82 üzerindeki seyrin devamı, psikolojik 15,00 seviyesine doğru yeni bir beklentinin önünü açabilir. Aksi takdirde 89 periyotlu üssel hareketli ortalamaya doğru baskı izlenebilir. Bu tür bir tepki düşüncesinde ortalama öncesindeki ara destekler 14,68 ve 14,58 olarak kaydedilmekle birlikte ana beklentinin mevcut ortalama üzerinde pozitif olduğu unutulmamalıdır.

Özetle: USDTRY kuru 89 periyotlu üssel hareketli ortalama üzerinde pozitif trend görünümü devam etmek isteyebilir.

Günün Önemli Seviyesi / Seviyeleri: 14,45 ve 14,82

 

USDTRY